© 2017 Evincetin.se

Alla rättigheter reserverade.

Vård & hälsa

Projekt Hjärtsäker zon

Något som många inte vet är att det idag är 10 000 personer varje år som drabbas av hjärtstillestånd här i Sverige, dock är det bara 500 som överlever detta och det är något som man vill göra något åt. Genom medvetenhet, kunskap och utbildning så kan man höja siffran på överlevande markant då man kan se till att det finns redskap och människor som kan hjälpa till på plats för att vi ska kunna hjälpa fler och fler som får hjärtstillestånd. Detta är något som man nu kallar för hjärtsäker zon.

Man kanske har bilden av att det bara är sjuka och äldre som drabbas av detta men så är det inte alls, det är unga och friska människor som också råkar ut för hjärtstillestånd och 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder och borde kunna räddas genom att det finns hjärtstartare och att de människor som finns där vid olyckan kan använda dessa och även har grundläggande kunskaper inom hjärt- och lungräddning som är avgörande för huruvida man ska kunna hjälpa en människa att behålla livet eller inte. Genom att satsa på en hjärtsäker zon skulle man kunna rädda minst 1200 personer varje år, detta genom att dubbla antalet hjärtstartare som finns ute på arbetsplatser och i vårt samhälle och utbilda 100 000 personer i hjärt- och lungräddning samt i hur man använder de hjärtstartare som finns på plats.

Hjärtsäker zon med hjälp av rutiner

Då många idag väljer att satsa på en hjärtsäker zon för att kunna rädda liv är det viktigt att man håller i utbildningar och kurser samt följer de riktlinjer och regler som gäller för att kunna upprätthålla detta.

Med hjärtsäker zon så innebär det att man har rutiner för hjärtstopp, har kvalitetssäkrade instruktörer, en hjärtstartare som ska kunna användas inom 3-5 minuter som är tillgänglig för alla som vistas inom zonen och mycket mer. Ni kan läsa allt ni behöver för att också ni skapa en hjärtsäker zon på www.sjukvardsutbildningar.net redan idag.

Konsten att sluta röka

Att sluta röka är för många rökare ett mål, men det är också något som kan upplevas som en ouppnåelig dröm. Rökningens negativa konsekvenser är väl kända, men trots detta är det svårt att utan rätt stöd och hjälpmedel hitta en väg ur ett nikotinberoende. Metoderna för den som väl har bestämt sig för att sluta röka är många och varierade, men tyvärr slutar alltför många försök i ännu ett brustet nyårslöfte. Hur gör man för att kunna upparbeta tillräckligt med motivation, för att projektet ska gå i mål?

Det många uppger som två av de främsta skälen till att man misslyckas med att sluta röka, är att man saknar det sociala sammanhanget som rökare delar och även känslan av att hålla en cigarett i handen. Att få ta en rökpaus tillsammans med andra, eller bara få en möjlighet att gå ut på balkongen och röka en stund, är det som för många är svårast att skiljas ifrån. Naturligtvis är själva nikotinberoendet en annan viktig faktor, men kanske är den sociala faktorn ännu viktigare.

Moderna metoder för den som vill sluta röka.

Nikotintuggummin trodde många skulle revolutionera rökavvänjningen, men de löste ju inte både det fysiska begäret till nikotin och det sociala behovet kring rökning. Finns det någon väg för den som bestämt sig för att sluta röka, men som inte vill skiljas från sina sociala stunder på balkongen?

Absolut finns det smarta vägar och lösningar på marknaden idag! Svaret på mångas frågor skulle kunna vara en finurlig uppfinning, som kombinerar känslan av att hålla en cigarett i handen med känslan av att dra i sig rök. Den här smarta lösningen kallas el-cigarett eller kort och gott e-cigg. Det finurliga är att röken inte stör de omkring dig, eftersom den består av vattenånga och att mängden farliga ämnen i produkten inte på något vis är jämförbar med mängden farliga ämnen i en vanlig cigarett. Du kan välja att trappa ned på nikotininnehållet, eftersom du själv väljer vilken vätska el-cigaretten ska laddas med. Vätskorna finns med olika smak och både med och utan nikotin, allt för att ge dig en enklare väg till att äntligen bli fri.